مقالات گیمینگ تولز

فروشگاه

راهنمای خرید دوربین های شکاری و دو چشمی

شايد بارها از خود پرسيده‌ايد كه علت تفاوت قيمت دوربین های شکاری چیست. در حاليكه ساختار فيزيكی و ظاهری اغلب آنها كمابيش یکسان است. در اين مقاله با تكيه به مفاهيم اصلی و نيز نگاهی تازه‌تر به صنعت اپتيک پيشرفته و نورسنجی، مطالبی جديد بازگو می شود تا هم به بسياری از سوالات شما دوستان عزیز در اين مقوله پاسخ مناسب داده شود و هم ابهامات آنان براي انتخاب دوربين شكاری در خور نياز، برطرف شود.

در خصوص چگونگی انتخاب دوربين‌ های شكاری مختلف نیاز به دانستن كليات و اصطلاحات فنی رايج در شناخت دوربينها حائز اهميت است. در اين بخش، به توضیح اين اصطلاحات با ذكر جزئيات بيشتر می پردازیم.

بزرگنمايی (Magnification)

 • دوربین های شکاری با دو عدد شناسایی می شوند.
 • عدد اول بيانگر ميزان بزرگنمايی يا قدرت دوربين می باشد.
 • عدد اول نشان می دهد که سوژه به چه ميزان نزديكتر به نظر خواهد رسید.
 • در دوربين 42 × 10 عدد 10 نشانگر میزان بزرگنمايی دوربين است.
 • سوژه ای كه در فاصله 100 متری قرار دارد، در فاصله 10 متری ديده می شود.

بزرگنمایی دوربین شکاری , راهنمای خرید دوربین های شکاری و دو چشمی

 • دوربین های شکاری معمولاٌ با بزرگنمايی ثابت ساخته می شوند.
 • برخی از دوربینها بزرگنمايی دوگانه و امكان تغيير بزرگنمايی در دو حالت را دارند.
 • اين تكنولوژی ابداع شركت Leica می باشد.
 • برای نمونه میتوان دوربين Zoom 8-12X42 را نام برد.
 • اين سيستم به گونه‌ای طراحی شده كه با تغيير بزرگنمايی، تنظيم ديوپتر دوربين به صورت اتوماتيک انجام گيرد.

یزرگنمایی دوگانه دوربین های شکاری , راهنمای خرید دوربین های شکاری و دو چشمی

قطر عدسی خارجی یا شيعی

 • عدد دوم در دوربین های شکاری قطر عدسی بيرونی يا شيعی را به ميليمتر نشان می دهد.
 • بديهی است هر چه اين عدسی بزرگتر باشد ميزان نوری كه وارد می شود بيشتر است.
 • البته حمل دوربين با قطر دهانه عدسی خارجی بالا با توجه به وزن و حجم آن در مسافتهای طولانی، خسته‌كننده است.
 • در محيط جنگل و يا كم‌ نور می توان دوربين را روی سه‌پايه قرار داد.

 

لنز خارجی دوربین های شکاری , راهنمای خرید دوربین های شکاری و دو چشمی

 

ميدان ديد (FOV= Field Of View)

 • ميدان يا حوزه ديد فضايی است كه با دوربين از فاصله معينی (1000 متر يا 1000 يارد) ديده می شود.
 • ميدان ديد دوربین های شکاری اغلب با متر يا فوت بيان می گردد.
 • اين طول در حقيقت قطر حوزه دايروی شكل تحت عنوان ميدان ديد است.
 • لازم به ذكر است هرچه ميدان بزرگنمايی دوربين بيشتر باشد، حوزه ديد آن كوچكتر می شود.
 • گاهی در مشخصات فنی دوربين، از زاويه ديد دوربين نيز نام برده می شود.
 • زاويه دید مانند تصویر زیر، زاويه بين دو وجهی است كه ميدان ديد دوربين را تأمين می كند.
 • در مورد برد دوربين بايد گفت يک مشخصه حسی است.
 • برد دوربين توسط كاربری كه می خواهد جزئيات تصوير را در دور دست ببيند تداعی می شود.
 • افراد از بزرگنمايی بالا به عنوان بُرد بالای دوربين های شکاری نام می برند كه درست نيست.

ميدان ديد دوربین های شکاری , راهنمای خرید دوربین های شکاری و دو چشمی

عمق ديد (Depth of View)

 • در حقيقت قابليت تشخيص جزئيات تصوير در فواصل دور است.
 • با بزرگنمايی بالاتر امكان تشخيص جزئيات تصوير بالاتر می رود.
 • در بزرگنمايی پايينتر، نه تنها ميدان ديد دوربين بيشتر می شود بلكه عمق ديد آن نيز افزايش می يابد.
 • بزرگنمايی مناسب و تكنولوژی عدسی بالا برای کاربر بسيار بهتر از بزرگنمايی بالاتر و كارآيی پايين می باشد.

عامل روشنايی (Twilight Factor)

 • قابليت و عملكرد دوربين را در نور كم و يا محيط‌ غبارآلود يا مه‌آلود نشان می دهد.
 • اين عامل به كيفيت عدسی يا منشور در دوربین های شکاری بستگی ندارد و از فرمول زير به دست می آيد:
 • به طور مثال عامل روشنايی دوربين 56×8 به صورت زير محسابه می شود : Z= 8×56 =21.17
 • عامل روشنايی = Z
 • بزرگنمايی = V
 • قطر عدسی شيعی دوربين به ميليمتر = D
 • Z= D x V

مردمک خارجی (Exit Pupil)

 • اگر دوربين را با فاصله حدود 30 سانتيمتر از چشمان خود بگيريم ، دايره‌ای روشن در قسمت چشمی دوربين ديده می شود كه Exit Pupil يا مردمک خارجی نام دارد.
 • هرچه اندازه مردمک خارجی بزرگتر باشد تصوير در محيط‌ تاريک واضحتر است و عمق ديد دوربين نيز بيشتر می شود.
 • مردمک خارجی از فرمول زیر بدست می آيد.
 • به طور مثال مردمك بيروني براي دوربين 32×8 معادل 4 ميليمتر است : A= 32/8= 4mm
 • مردمک خارجی به ميليمتر = A
 • قطر عدسی شيعی دوربين به ميليمتر = D
 • بزرگنمايی = V
 • A = V/D

مردمک خارجی (Exit Pupil) در دوربین های شکاری , راهنمای خرید دوربین های شکاری و دو چشمی

فاصله چشم (Eye Relief)

 • به بهترين فاصله چشم تا چشمی دوربين كه تصوير به صورت كامل و واضح ديده شود، Eye Relief گفته می شود.
 • به عبارت ديگر در اين فاصله ميدان ديد تعريف شده در دوربين‌ به صورت كامل رويت می شود.

فاصله چشم از دوربین های شکاری , راهنمای خرید دوربین های شکاری و دو چشمی

قابليت عبوردهی نور (Light Transmission)

 • اين مشخصه اصلی ترين عامل در تعيين‌ كيفيت عدسی و در نتيجه كيفيت روشنايی و وضوح دوربين می باشد.
 • عبور دهی نور به پوشش لايه‌های مختلف، ضريب شكست و اجزا اپتيكی عدسی بستگی دارد و به درصد بيان می گردد.
 • تكنولوژی ساخت و پوشش عدسیها و منشورها، عامل اصلی اختلاف قيمت دوربين‌ های شكاری می باشد.
 • درون دوربین های شکاری را از گاز نیتروژن پر می کنند تا از تعرق و بخار گرفتگی عدسیها و یا موارد مشابه جلوگیری شود.

پوشش لنز (Lens Coating)

 • زمانيكه يک دسته پرتو نور از منبع نور به لنز تابيده می شود، قسمتی از آن نور به حالت شكست خارج می شود.
 • از لحاظ تئوری، پرتو نور بايد در نقطه كانونی با محور اصلی عدسی تلاقی پيدا كند.
 • قسمتی از نور نيز منعكس می شود و اگر لنز بدون پوشش باشد، حدود 5 درصد آن منعكس می شود.
 • شيشه لنز نيز بايد به گونه‌ای باشد كه نور در هنگام عبور از آن دچار پراكندگی نشود.
 • هر لنز  به صورت آزاد در دوربين قرار دارد، دارای دو وجه آزاد يا سطح انعكاس است.
 • تعداد اين وجوه در دوربین های شکاری ممكن است تا عدد 16 برسد.
 • در صورت عدم وجود پوشش اين وجوه آزاد، نيمی از نورهای آزاد شده از دوربين عبور نكرده و به چشمان بيننده نمی رسد.
 • پوشش لنز توسط يک شيميدان به نام الكساندر اسماكولا (Alexander Smakula) در سال 1935 ابداع گرديد.
 • يك لايه از پوشش، ميزان انعكاس را از 5 درصد به 1 الی 1/5 درصد كاهش می دهد.

انواع پوشش لنز

Coated
 • ساده‌ترين پوشش لنز است.
 • یكی از وجوه لنز توسط يک لايه از جنس فلورايد منيزيم (MgF2) پوشیده می شود.
Fully Coated
 • تمام وجوه آزاد متعدد داخلی و خارجی لنز با يک لايه پوشانده می شوند.
Multi- Coated
 • اين اصطلاح  به اختصار با MC نمايش داده می شود.
 • وجوه آزاد لنز با چندين لايه از مواد كه عموماٌ خاصيت ضدانعكاسی دارند، پوشانده می شود.
 • در این روش، وجوه ابتدایی و انتهایی لنزها با چندين لايه پوشیده می شوند.
 • و وجوه ديگر عموما تنها از يک لايه پوشش بهره می برند.
Fully Multi- Coated
 • دوربین های شکاری با كيفيت اغلب از اين سيستم پوشش بهره می گيرند.
 • تمامی وجوه آزاد لنزها دارای چندين لايه از مواد پوششی مختلف می باشند.
 • حداكثر ميزان گذردهی نور حتی در محيطهای كم‌ نور را ارائه می دهند.
 • اين نوع پوشش برای شركتهای سازنده دوربينها ممكن است مختلف باشد.
 • در ساخت هر دوربين از مواد مختلف و فرآيند ويژه استفاده نمايد.

لنز Aspherical

 • لنزهای پيشرفته با علائمی چون (HD (High Definition) ،APO (Apochromatic و (ED (Extra-low Dispersion معرفی می شوند.
 • معمولاً برای لنزهای شيعی دوربين كه وظيفه انتقال نور به داخل دوربين را دارد، به كار برده می شوند.
 • از اين نوع لنزها به ويژه برای دوربین های شکاری با بزرگنمايی بالا كه نياز به تشخيص جزئيات بيشتری می باشد، استفاده می شود.
 • در اين لنزها تجزيه نور با طول موج‌های مختلف به خوبی صورت می گيرد.
 • این نوع لنزها از پراكندگی نور، اعوجاج و به هم ريختگی تصوير جلوگيری می کنند.
 • بديهی است قيمت اين لنزها نسبت به لنزهای استاندارد گرانتر است.
 • تراش و فرم فيزيكی لنز نيز يكی از موارد بسيار مهم است كه بايد به آن توجه نمود.
 • ساختار لنزهای Aspherical با ايجاد يک لبه در قسمت انتهايی موجب افزایش پرتوها در نقطه كانونی لنز می شود.
 • اين ساختار قابليت گذردهی نور در دوربين را افزايش داده و درنتيجه وضوح تصوير بالاتر می رود.
 • اين تكنولوژی كه با علامت اختصاري ASPH معرفی می شود.
 • در اغلب دوربین های شکاری آلمانی و نيز بسياری از دوربين‌های عكاسی به كار گرفته می شود.

ساختار لنز آسفریکال در دوربین های شکاری , راهنمای خرید دوربین های شکاری و دو چشمی

حال که با مشخصه‌های ساختاری  دوربین‌ های شکاری آشنا شدیم، به دیگر ساختارهای گوناگون این دوربین‌ها می پردازیم.

دوربین های شکاری ار لحاظ آرایش منشورها

I. دوربین های شکاری Porro Prism
 • مدل اولیه این دوربین ها در حدود سال 1850 میلادی توسط یک ایتالیایی به نام Porro ارایه گردید.
 • این دوربین ها با استفاده از دو منشور ساخته شده و مسیر نور در عدسی شیعی و لنز چشمی در یک راستا نمی باشد.
 • در سال 1894 شرکت Zeiss اولین دوربین شکاری مدرن با استفاده این تکنولوژی را تولید کرد.
 • بهینه سازی جنس منشورها، نوع پوشش و کیفیت لنزها، موجب افزایش میدان دید و روشنایی این دوربین ها شد.
 • در دوربین های Porro برای تنظیم وضوح، قسمت چشمی جابجا می‌شوند.
 • سیستم Porro Prism تا سال 1960 به عنوان استاندارد در تولید دوربین های دو چشمی بود.
دوربین های شکاری Porro Prism , راهنمای خرید دوربین های شکاری و دو چشمی
II. دوربین های شکاری Roof Prism
 • در سال 1960 شرکت Zeiss و Zleit سیستم جدیدی به نام Roof Prism را ابداع نمودند.
 • در دوربین های دوچشمی Roof Prism مسیر نور ورودی به عدسی شیعی و خروجی از لنز چشمی هم راستا است.
 • دوربین های Roof از لحاظ شکل ساده بنظر می رسند ولی مسیر نور در آنها پیچیده تر است.
 • قسمتهای اپتیکی این دوربینها از دقت و کیفیت بالایی برخوردار است. از اینرو دارای قیمت بیشتری می باشند.
 • استفاده از تکنولوژی Roof موجب کاهش حجم و استفاده آسانتر از دوربین های شکاری شده است.
 • برای فوکوس دوربین های شکاری Roof، قسمت‌های داخلی دوربین حرکت می کنند.
 • آرایش منشورها در دوربین های سیستم Roof یکسان نیست.
 • از دو نوع آرایش منشور متفاوت بنا به مدل دوربین استفاده می شود که این دو از ابداعات شرکت Zeiss است.
 • دوربینهای Roof با سایز متوسط و بزرگ معمولا از آرایش منشور Abbe-KOnig استفاده می گردد.
 • مسیر نور در آن ساده تر بوده ولی طول دوربین افزایش می یابد.

 

III. دوربین های شکاری Schmidt-Pechan
 • آرایش منشور Schmidt-Pechan معمولاٌ در دوربین‌های سایز کوچک‌تر استفاده می شود.
 • در ساخت دوربین‌های شکاری آلمانی مانند 32×8 متداول است.
 • مسیر نور در این دوربین های شکاری پیچیده تر است ولی طول دوربین کاهش یافته است.
 • از لحاظ پوشش برای تصحیح مسیر نور دارای حساسیت بسیاری است.
 • دوربین های با عدسی شیعی 32 به صورت Compact و سبُک ارایه شده اند.

دوربین های شکاری Schmidt-Pechan , راهنمای خرید دوربین های شکاری و دو چشمی

 

 

  مطالب آموزشی مرتبط

  

چگونه بهترین دوربین های شکاری را برای شکار انتخاب کنید


چگونه بهترین دوربین های شکاری را برای شکار انتخاب کنید   

50 سال شکار بازی بزرگ به من ارزش استفاده از چشمانم را یاد داده است. گرچه ممکن است این امر واضح به نظر برسد ، بسیاری از شکارچیان بزرگ هنر ادامه مطلب

چگونه بهترین دوربین های شکاری را برای شکار انتخاب کنید

  

نحوه انتخاب دوربین شکاری: 15 عامل بسیار مهم!


نحوه انتخاب دوربین شکاری: 15 عامل بسیار مهم!   

برای هر عاشق شکار ، یک دوربین دوچشمی یک ضروری است که شکار را آسان و لذت بخش می کند. این به شما کمک می کند تا نگاه خوبی به مناطق شکار داشته باشید و بازی خود را فوراً انتخاب کنید. اما ، چگونه یک دوربین شکاری شکار را انتخاب کنیم که بتواند این کار را دقیق تر و دقیق تر انجام دهد؟ این یک سؤال بسیار معتبر است زیرا بسیاری از شما از تعداد زیادی گزینه موجود در بازار غافل می شوید. ادامه مطلب

نحوه انتخاب دوربین شکاری: 15 عامل بسیار مهم!

دوربین های شکاری چگونه کار می کنند؟ (آموزش ساخت تلسکوپ)

راهنمای خرید دوربین شکاری – پاسخ به سوالات رایج دوربین شکاری

راهنمای خرید دوربین دو چشمی

 

   محصولات مشابه