گیمینگ تولز

رابوکالا- گیمینگ تولز- خانه چین- لیدی مد
  

قصه قوطی کبریت‌های آقا موشه

قصه قوطی کبریت‌های آقا موشهقصه,قصه کودکان

 

آقا موشه عاشق جمع کردن قوطی کبریت بود. هر وقت یک قوطی کبریت خالی می دید، فوری آن را بر می داشت و به لانه اش  می برد؛ ولی خانم موشه اصلاً از این کار خوشش نمی آمد و مدام به او غر می زد. بالاخره یک روز با عصبانیت به آقا موشه گفت: «چقدر قوطی کبریت جمع می کنی؟! اینها که هیچ استفاده ای ندارد. تو باید همین امروز همه را دور بیندازی. من دیگر نمی توانم از بین این همه قوطی کبریت درست راه بروم.»

 

خانم موشه راه می رفت و حرص می خورد و می گفت: «اینجا جعبه، آنجا جعبه، همه جا پر از جعبه است. وای خدای من... تمام خانه پر شده. من دیگر جایی ندارم که وسایلم را بگذارم. نمی فهمم تو این همه جعبه را برای چی می خواهی!»

 

خانم موشه آن قدر با حرص و جوش حرف می زد که نفسش بند آمده بود. آقا موشه جواب داد: «موشی جان، کسی چه می داند؟ ممکن است روزی به درد بخورند.»

 

آقا موشه خودش هم نمی دانست با آن همه قوطی کبریت چه کار کند. فقط دلش می خواست آن ها را جمع کند. خانم موشه که دید حرف حساب به گوش آقا موشه فرو نمی رود،  با عصبانیت گفت: «دیگر صبرم تمام شده. من به خانه خواهرم می روم، اگر تا زمانی که بر می گردم، یک فکری برای این قوطی کبریت ها نکنی، همه را می اندازم دور.»خانم موشه این را گفت و رفت، آقا موشه ایستاد و به قوطی کبریت هایش نگاه کرد و گفت: «چه کاری می توانم بکنم؟»

 

فکر کرد و فکر کرد. ناگهان بالا پرید و گفت: «یک فکر خوب! یک کمد کشودار درست می کنم. آره ... آره... همه خرت و پرت ها را توی آن می ریزم. خب ... حالا به مقداری چسب و رنگ احتیاج دارم.»

 

آقا موشه دست به کار شد. خیلی زود قوطی کبریت ها را به هم وصل کرد. بعد از مدتی قوطی کبریت ها تبدیل به یک کمد کشودار شد. او با دقت به آن نگاه کرد و گفت: «عین همان کمدی است که دیده بودم؛ فقط خیلی کوچک تر از آن است.»بعد هم آن را رنگ زد و تر و تمیز کرد. آن وقت همه خرت و پرت ها و وسایلی که این طرف و آن طرف پخش بود. توی آن ریخت. کمی بعد خانم موشه به خانه برگشت. از دیدن کمد کشودار غافل گیر شد و گفت: «وای ... چه جالب... چطوری این را درست کردی؟»

 

آقا موشه سرش را با غرور بالا گرفت و گفت: «همیشه می گفتم آن قوطی کبریت ها یک روز به درد می خورند. امروز همان روز است.»

 

 

منبع:365 قصه برای شب های سالسرگرمی های کودکانه

  • سه بچه خوک بازیگوش
  • قصه جوجه اردک زشت
  • قصه ی اردک خوش شانس
  • قصه دو موش بد ویژه کوچولوها
  • قصه خرگوش با هوش
  • قصه روباه و كلاغ

   محصولات مشابه

   مطالب مشابه 

کاردستی با چوب کبریت
قصه قوطی کبریت‌های آقا موشه
کبریت؛ یک داستان همراه با جرقه
9 روش تهیه آتش در طبیعت بدون داشتن کبریت!

   محصولات مشابه  

کبریت طرح فن فیز مدل 901 کبریت طرح فن فیز مدل 901
مشاهده مشخصات و خرید

کبریت طرح گل کد kbs1330 کبریت طرح گل کد kbs1330
مشاهده مشخصات و خرید

کبریت طرح زن کد kbt1241 کبریت طرح زن کد kbt1241
مشاهده مشخصات و خرید

کبریت طرح قطب کد kbt1037 کبریت طرح قطب کد kbt1037
مشاهده مشخصات و خرید

کبریت طرح کم آبی کد kbs1054 کبریت طرح کم آبی کد kbs1054
مشاهده مشخصات و خرید

کبریت طرح شمع کد kbs818 کبریت طرح شمع کد kbs818
مشاهده مشخصات و خرید

کبریت طرح pm کد kbt1042 کبریت طرح pm کد kbt1042
مشاهده مشخصات و خرید

کبریت طرح مرد کد kbt1144 کبریت طرح مرد کد kbt1144
مشاهده مشخصات و خرید

کبریت طرح کم آبی کد kbs1054 کبریت طرح کم آبی کد kbs1054
مشاهده مشخصات و خرید

کبریت طرح کفش کد kbs812 کبریت طرح کفش کد kbs812
مشاهده مشخصات و خرید

کبریت طرح ببر کد kbt1426 کبریت طرح ببر کد kbt1426
مشاهده مشخصات و خرید

کبریت طرح Dog کد kbt1425 کبریت طرح Dog کد kbt1425
مشاهده مشخصات و خرید

کبریت طرح Boy کد kbt1444 کبریت طرح Boy کد kbt1444
مشاهده مشخصات و خرید

کبریت طرح Sun کد kbt1445 کبریت طرح Sun کد kbt1445
مشاهده مشخصات و خرید

کبریت طرح گل کد kbt1566 کبریت طرح گل کد kbt1566
مشاهده مشخصات و خرید

کبریت طرح گل کد kbt1566 کبریت طرح گل کد kbt1566
مشاهده مشخصات و خرید

کبریت طرح مرد کد kbt1144 کبریت طرح مرد کد kbt1144
مشاهده مشخصات و خرید

کبریت طرح men کد kbs1324 کبریت طرح men کد kbs1324
مشاهده مشخصات و خرید

کبریت طرح لگو کد kbs1323 کبریت طرح لگو کد kbs1323
مشاهده مشخصات و خرید

کبریت طرح موز کد kbs1321 کبریت طرح موز کد kbs1321
مشاهده مشخصات و خرید


   مقالات مشابه  

طرح های معمار امین سلطانپور - حسن سلطانپور - سلطاتپور استودیو - فروشگاه خانه چین - فروشگاه اینترنتی رابوکالا - فروشگاه مد زنانه - مقالات - سایت مپ - نقشه سایت - تماس با ما - صفحه اصلی