فروشگاه اسباب بازی گیمینگ تولز

فروشگاه
  

داستان پسر شیرینی زنجبیلی

داستان پسر شیرینی زنجبیلیداستان کودکان داستان کوتاه و با عکس, داستان کودکان کوتاه, قصه کودکان

قصه پسر نان زنجبیلی

 

قصه کودکانه/ پسر نان زنجبیلی

یک روز ، آشپز برای تهیه مقداری شیرینی زنجبیلی به آشپزخانه رفت. مقداری آرد و آب و شکر و زنجبیل برداشت و همه را خوب با هم مخلوط کرد و سپس از آن یک خمیر زیبا ، صاف و زرد تیره درآورد.

 

سپس قالبهای مربعی را برداشت و چند شیرینی مربعی برای پسر کوچولوها و چند شیرینی گرد برای دختر کوجولوهای همسایه ها درست کرد و تصمیم گرفت یه شیرینی زنجبیلی مخصوص برای بابی کوچولو درست کنه ، بنابراین او یک تکه خمیر گرد برای بدن او ، و یک تکه کوچکتر برای سرش برداشت ، دو تکه دیگر برداشت و پاها و انگشتانش را درست کرد و با دو تکه کوچکتر نیز دستان و انگشتانش را درست کرد.

 

داستان کودکان داستان کوتاه و با عکس, داستان کودکان کوتاه, قصه کودکان

پسر نان زنجبیلی

 

در قسمت بالای شیرینی یک کلاه زیبا درست کرد که از هر دو طرف یک گوش کوچولو قرار داد و در صورت ، پس از اینکه بینی  را قالب زد ، یک دهان زیبا با یک کشمش بزرگ ، و دو چشم کوچک روشن با بادام قرار داد.

 

سپس پسر نان شیرینی زنجبیلی آماده پخت شد و آن یک پسر کوچک بسیار شیطون بود. در واقع ، او چنان حیله گر به نظر می رسید که آشپز می ترسید که قصد شیطنت داشته باشد ، هنگامی که خمیر برای رفتن به اجاق آماده شد ، او شیرینی های مربع و گرد را نیز در سینی فر قرار داد و سپس او پسر شیرینی زنجفیلی را در گوشه ای دورتر قرار داد ، جایی که او نمی توانست سریع از آنجا فرار کن.

 

سپس او رفت تا اتاق را جارو کند و جارو کرد و جارو کرد تا ساعت دوازده رسید ، وقتی جارو خود را با عجله انداخت و فریاد زد: "وای! شیرینی زنجبیلی ها سوختند ، او به پایین آشپزخانه دوید ولی خوشبختانه همه شیرینی ها پخته و آماده شده بودند و پسر شیرینی زنجبیلی هم منتظر باز شدن در فر بود ، در گوشه ای ایستاده بود و در حالی که چشمان کوچکش برق می زد و با دهان کشمشی لبخند شیطانی زده بود و در همان لحظه که در فر باز شد ، سریع از روی شیرینی های مربعی و شیرینی های گرد پرید و از بالای بازوی آشپز عبور کرد.

 

"سریع ، همانطور که می دوید گفت تو نمی توانی من را بگیری ، من پسر شیرینی زنجبیلی هستم!" آشپز پیر سریع چرخید هر چند که او خیلی سریع نبود ، زیرا او یک زن سنگین وزن بود و کاملاً غافلگیر شده بود و او دید که گربه پیرش "موسر" درست در کنار در خوابیده  است. 

 

داستان کودکان کوتاه, قصه کودکان, قصه کودکان با تصویر

داستان پسر شیرینی زنجبیلی

 

آشپز با صدای بلند فریاد زد موسر موسر، جلوی پسر شیرینی زنجبیلی را بگیر! من او را برای بابی کوچولو می خواهم.  هنگامی که آشپز برای اولین بار گربه را صدا کرد ، موسر فکر کرد خواب می بیند و فقط با تنبلی غلت زد و آشپز دوباره صدا زد ، "موسر موسر" گربه پیر با یک پرش از خواب بلند شد ، اما درست وقتی که او چرخید تا ببیند آشپز چه می گوید ، پسر شیرینی زنجبیلی با زیرکی از زیر دم او پرید و به باغ وارد شد،  موسر با عجله برگشت و به دنبالش دوید ، گرچه هنوز خیلی خواب آلود بود و نمی توانست بفهمد چه چیزی را باید بگیرد ، اما سرعت خیلی خوبی هم داشت.

 

در بیرون "تاور" سگ آشپز در زیر آفتاب و در مقابل سنگهای گرم دیوار باغ ، خوابیده بود.

و آشپز فریاد زد: " تاور ، تاور ، جلوی پسر شیرینی زنجبیلی را بگیر! من او را برای بابی کوچولو می خواهم. "

 

و هنگامی که تاور را برای اولین بار صدا کرد ، فکر کرد خواب می بیند و او فقط تکانی خورد و دوباره خوابید و سپس آشپز دوباره صدا کرد "تاور ، تاور ، او را بگیر ، بگیرش!!

 

داستان کودکان, پسر نان زنجبیلی, داستان کودکان

قصه پسر نان زنجبیلی

 

سپس سگ به طور جدی از خواب بیدار شد و روی پاهای خود پرید تا ببیند چه کاری باید انجام بده. اما درست هنگامی که سگ از جا پرید ، پسر شیرینی زنجبیلی ، از فرصت  استفاده کرد و بی سر و صدا از بین پاهای سگ لیز خورد و از بالای دیوار سنگی بالا رفت ، به طوری که توسر به جز گربه ای که به سمت او می دوید ، چیزی دیگر ندید  و پشت سر گربه آشپز را دید که ، اکنون کاملاً از نفس افتاده است.

 

او یک باره فکر کرد که گربه حتما چیزی را دزدیده است و آشپز می خواهد که جلوی گربه را بگیرد و سگ جلوی گربه را گرفت و شروع کردن به گاز گرفتن و چنگ زدن یکدیگر و اما آشپز پیر آنقدر سخت دویده بود که نتوانست جلوی خودش را بگیرد و درست روی سگ و گربه  افتاد ، به طوری که هر سه به هم گره خورده بودند.

 

و گربه هر کسی را که نزدیک می شد خراش می داد ، خواه سگ باشد یا آشپز و سگ هرچه نزدیک می شد گاز می گرفت.

در همین حین ، پسر شیرینی زنجبیلی که از دیوار باغ بالا رفته بود، بالای سرشان ایستاده بود و به هیاهو نگاه می کرد و می خندید تا جایی که اشک از چشمان کوچکش و دهان کشمشی اش سرازیر شد.

 

داستان

داستان پسر شیرینی زنجبیلی

 

بعد از مدتی گربه موفق شد خودش را از زیر آشپز و سگ بیرون بکشد و او یک گربه بسیار خسته و آسیب دیده شده بود و به آشپزخانه برگشت. 

سگی که خیلی آسیب دیده بود ، آشپز را رها کرد و سرانجام با دیدن  پسر شیرینی زنجبیلی شروع کرد به بالا رفتن از دیوار باغ ،  آشپز خودش را بلند کرد و اگرچه صورتش هم به شدت خراشیده شده بود و لباسش پاره شده بود ، او مصمم بود که انتهای تعقیب و گریز را ببیند ، و دنبال سگ رفت ، هر چند این بار با سرعت کمتری.

 

 پسر شیرینی زنجبیلی وقتی سگ را دید ، از دیوار پایین پرید و در مزرعه شروع به دویدن کرد. حالا در وسط مزرعه یک درخت بود ، و در بالای درخت جوکو، میمون خوابیده بود البته او خواب نبود ( میمونها هرگز خواب نیستند) و هنگامی كه  پسر شیرینی زنجبیلی آن طرف مزرعه دوید و صدای آشپز را شنید كه صدا می زد ، "جوكو ، جوكو ، جلوی پسر شیرینی زنجبیلی را بگیر" ، بلافاصله یک پرش بزرگ انجام داد. اما او آنقدر سریع پرش کرد که درست از کنار  پسر شیرینی زنجبیلی عبور کرد و همانطور که شانس می آورد ، او در پشت سگ ، که تازه از دیوار رد شده بود ، پایین آمد.

 

در همین حال ،  پسر شیرینی زنجبیلی به پایین درخت رسیده بود و با خودش می گفت: "حالا ، من می دانم که سگ نمی تواند از درخت بالا برود و آشپز پیر هم که نمی تواند از یک درخت بالا برود البته در مورد میمون مطمئن نیستم ، قبلاً هرگز میمونی ندیده ام ، اما بالا می روم."

 

بنابراین خودش را بالا کشید تا اینکه به بالاترین شاخه رسید.

اما میمون که با یک چشم بهم زدن به پایین ترین شاخه پریده بود و در یک لحظه او نیز به بالای درخت پرید. پسر شیرینی زنجبیلی به انتهایی ترین شاخه خزید و با یک دست آویزان شد ، اما میمون خودش را زیر شاخه چرخاند و با باز کردن بازوی بلند خود ، پسر شیرینی زنجبیلی را به گرفت. سپس او را بلند کرد و نگاه کرد.

 

 قصه مرد نون زنجبیلی, داستان پسر شیرینی زنجبیلی, داستان کودکان

پسر نان زنجبیلی

 

بابی کوچولو ظهرها در طبقه بالا می خوابید و در خواب مرتب می شنید که کسی بابی کوچولو ، بابی کوچولو را صدا می کنند. تا اینکه بالاخره بیدار شد و مطمئن بود که شخصی با او را صدا می زند و از پله ها پایین دوید ، حتی بدون اینکه کفش هایش را بپوشد.

 

قصه کودکان شب, قصه مرد نون زنجبیلی, داستان پسر شیرینی زنجبیلی

پسر نان زنجبیلی

 

وقتی پایین می آمد ، از پنجره به باغ نگاه کرد و آشپز ، و سگ و میمون را می دید و حتی صدای پارس توسر و صدای پچ پچ های جوکو را می شنید. او در حالی که با پاهای برهنه کوچکش می دوید خیلی سریع به درخت رسید ، درست زمانی که جوکو پسر شیرینی زنجبیلی  بیچاره را بالا نگه داشته بود.

 

بابی دستانش را باز کرد و صدا کرد جوکو آن را رها کن و جوکو او را رها کرد تا جایی که پسر شیرینی زنجبیلی درست در دستان بابی افتاد. 

 

داستان کوتاه و با عکس, داستان کودکان کوتاه, قصه کودکان

قصه پسر نان زنجبیلی

 

سپس بابی او را بلند کرد و به او نگاه کرد ، و دهان کشمشی کوچکش پایین امده بود و اشک از چشمانش بیرون ریخت. اما بابی بیش از حد گرسنه بود که بخواهد نگران اشکهای شیرینی زنجبیلی باشد و او یک گاز بزرگ زد و هر دو پا و یک تکه از بدن را خورد. 

"اوه!" پسر شیرینی زنجبیلی گفت: " یک سوم بدنم رفت!"

بابی یک لقمه دوم زد ، و بقیه بدن و بازوها را قورت داد.

"اوه!" پسر شیرینی زنجبیلی گفت: " دو سوم بدنم رفت!"

بابی یک لقمه سوم زد و سرش را خورد.

"اوه!" پسر شیرینی زنجبیلی گفت: " همه من را خورد!"

و این پایان داستان است.

 

قصه کودکان, قصه کودکان با تصویر, قصه کودکان شب

پسر نان زنجبیلی

 

گردآوری:بخش کودکان  

 سرگرمی های کودکانه

  • تکنیک های خلاقیت برای کودکان
  • قصه دو موش بد ویژه کوچولوها
  • سه بچه خوک بازیگوش
  • قصه جوجه اردک زشت
  • قصه روباه و كلاغ
  • قصه فرشته ها

   محصولات مشابه

   مطالب مشابه 

این اسباب بازی ها را دور بریزید
اسباب بازی‌های کوچک، درمانگران روح و جسم
این اسباب‌بازی‌ها، کودک را راهی بیمارستان می‌کند
اسباب‌ بازی های مناسب برای کودکان زیر یک سال
نکاتی برای خرید اسباب بازی
چطوری اسباب بازی بچه ها رو تمیز کنیم؟
راهنمای انتخاب اسباب بازی بی خطر برای کودکان
اسباب بازی های کودک را چگونه تمیز کنیم؟
نکات ایمنی و بهداشتی برای انتخاب اسباب بازی
اسباب بازی هایی که باعث افزایش هوش فرزندتان میشود

   محصولات مشابه  

اکشن فیگور طرح داستان اسباب بازی ها کد 003 اکشن فیگور طرح داستان اسباب بازی ها کد 003
مشاهده مشخصات و خرید

اکشن فیگور طرح داستان اسباب بازی مدل Jessie اکشن فیگور طرح داستان اسباب بازی مدل Jessie
مشاهده مشخصات و خرید

اکشن فیگور طرح داستان اسباب بازی ها کد 0064 اکشن فیگور طرح داستان اسباب بازی ها کد 0064
مشاهده مشخصات و خرید

اکشن فیگور مدل داستان اسباب بازی ها 0319 اکشن فیگور مدل داستان اسباب بازی ها 0319
مشاهده مشخصات و خرید

اکشن فیگور مدل داستان اسباب بازی ها کد 0325 اکشن فیگور مدل داستان اسباب بازی ها کد 0325
مشاهده مشخصات و خرید

اکشن فیگور مدل داستان اسباب بازی ها کد 0326 اکشن فیگور مدل داستان اسباب بازی ها کد 0326
مشاهده مشخصات و خرید

اکشن فیگور مدل داستان اسباب بازی ها کد 0327 اکشن فیگور مدل داستان اسباب بازی ها کد 0327
مشاهده مشخصات و خرید

اکشن فیگور طرح وودی مدل داستان اسباب بازی اکشن فیگور طرح وودی مدل داستان اسباب بازی
مشاهده مشخصات و خرید

اکشن فیگور مدل داستان اسباب بازی ها 0319 اکشن فیگور مدل داستان اسباب بازی ها 0319
مشاهده مشخصات و خرید

اکشن فیگور مدل داستان اسباب بازی ها کد 0314 اکشن فیگور مدل داستان اسباب بازی ها کد 0314
مشاهده مشخصات و خرید

اکشن فیگور مدل داستان اسباب بازی ها کد 0313 اکشن فیگور مدل داستان اسباب بازی ها کد 0313
مشاهده مشخصات و خرید

اکشن فیگور مدل داستان اسباب بازی ها کد 0310 اکشن فیگور مدل داستان اسباب بازی ها کد 0310
مشاهده مشخصات و خرید

اکشن فیگور طرح داستان اسباب بازی ها مدل 4 بسته 2 عددی اکشن فیگور طرح داستان اسباب بازی ها مدل 4 بسته 2 عددی
مشاهده مشخصات و خرید

اکشن فیگور مدل داستان اسباب بازی ها کد 1 بسته 2 عددی اکشن فیگور مدل داستان اسباب بازی ها کد 1 بسته 2 عددی
مشاهده مشخصات و خرید

اکشن فیگور طرح داستان اسباب بازی ها مدل 4 مجموعه 2 عددی اکشن فیگور طرح داستان اسباب بازی ها مدل 4 مجموعه 2 عددی
مشاهده مشخصات و خرید

اکشن فیگور طرح داستان اسباب بازی ها مدل 4 مجموعه 2 عددی اکشن فیگور طرح داستان اسباب بازی ها مدل 4 مجموعه 2 عددی
مشاهده مشخصات و خرید

اکشن فیگور طرح داستان اسباب بازی کد 001 مجموعه 2 عددی اکشن فیگور طرح داستان اسباب بازی کد 001 مجموعه 2 عددی
مشاهده مشخصات و خرید

اکشن فیگور طرح داستان اسباب بازی ها مدل F12 مجموعه 4 عددی اکشن فیگور طرح داستان اسباب بازی ها مدل F12 مجموعه 4 عددی
مشاهده مشخصات و خرید

اکشن فیگور مدل داستان اسباب بازی ها کد 2 بسته 2 عددی اکشن فیگور مدل داستان اسباب بازی ها کد 2 بسته 2 عددی
مشاهده مشخصات و خرید

اکشن فیگور مدل داستان اسباب بازی بسته 7 عددی اکشن فیگور مدل داستان اسباب بازی بسته 7 عددی
مشاهده مشخصات و خرید


   مقالات مشابه  

انتخاب اسباب بازی مناسب کودکان
راهنمای انتخاب اسباب بازی بی خطر برای کودکان
بهترین تفنگ‌های اسباب بازی در بازار ایران
بازی فکری کودکان؛ ۱۴ بازی برای تقویت ذهن و خلاقیت کودک
راهنمای خرید تشک بازی و پارک بازی
راهنمای خرید بازی فکری
سیستم مناسب Game بازی
اهمیت و نقش بازی‌های فکری در رشد کودکان
بهترین بازی‌های کامپیوتری 2020
بازی هایی که کودکان را نابغه می کند
طرح های معمار امین سلطانپور - حسن سلطانپور - سلطاتپور استودیو - فروشگاه خانه چین - فروشگاه اینترنتی رابوکالا - فروشگاه مد زنانه - مقالات - سایت مپ - نقشه سایت - تماس با ما - صفحه اصلی